Kattens Vel´s Fond ved Vera Lange

Kattens Vel´s Fond ved Vera Lange:

 

Forslag til vedtægter til fondet:

 

Nedenstående forslag til vedtægter blev endelig godkendt på dyreærnsforeningen Kattens Vel´s generalforsamling den 13. maj 2014.

 

Forslagene er efterfølgende sendt videre til Civilstyrelsen, som er den offentlige instans, der skal godkende forslagene, så de kan realiseres i praksis.

 

Denne godkendelse foreligger dog ikke på nuværende tidspunkt.

 

Formålsparagraffer:

 

1: Har man som borger i Aalborg Kommune betalt for at få en vildtlevende kat neutraliseret, vaccineret og øremærket med henblik på at få katten genudsat, kan man efterfølgende søge om at få hele det betalte beløb eller en del af det refunderet af foreningen.

 

Borgere fra omegnskommuner vil også kunne ansøge.

 

Ved behandling af ansøgningen tages der udgangspunkt i Kattens Værns definition på en genudsætning.

 

Beløbsstørrelsen til formålet for et givet år vil blive fastsat på et lukket bestyrelsesmøde umiddelbart efter afholdelsen af dyreværnsforeningens (Kattens Vel Aalborg) almindelige ordinære generalforsamling.

 

En forudsætning for behandlingen af ansøgningen vil være, at der medfølger en original regning med kvittering for betalingen fra dyrlægen sammen med ansøgningen.

 

De relevante papirer for behandlingen kan kun sendes med posten til adressen: Kattens Vel Aalborg, Algade 7A, 9000 Aalborg. Oplysninger sendt via e-mail eller andre elektroniske medier vil ikke blive godkendt.

 

2: Har man som borger i Aalborg Kommune betalt for at indlevere en hjemløs kælekat/tilløberkat på et internat i Aalborg Kommune eller en af omegnskommunerne, kan man efterfølgende søge om at få hele det betalte beløb eller en del af det refunderet af foreningen.

 

Ved behandlingen af ansøgningen tages der udgangspunkt i Kattens Værns definition på en hjemløs kælekat.

 

Beløbsstørrelsen til formålet for et givet år vil blive fastsat på et lukket bestyrelsesmøde umiddelbart efter afholdelsen af dyreværnsforeningens (Kattens Vel Aalborg) almindelige ordinære generalforsamling.

 

En forudsætning for behandlingen af ansøgningen vil være, at der medfølger en original regning fra internatet med kvittering for betalingen sammen med ansøgningen.

 

De relevante papirer for behandlingen kan kun sendes med posten til adressen: Kattens Vel Aalborg, Algade 7A, 9000 Aalborg. Oplysninger sendt via e-mail eller andre elektroniske medier vil ikke blive godkendt.

 

3: Kattens Vel´s bestyrelse kan indgå en etårig skriftlig kontrakt med en eller flere enkeltstående dyrlæger, som giver den aktuelle dyrlæge dispositionsret over et givet pengebeløb, som står angivet i kontrakten.

 

Den aktuelle kontrakt skal godkendes med underskrifter fra et flertal af bestyrelsen, og skal efterfølgende underskrives af den givne dyrlæge.

 

Kontrakten vil blandt andet give dyrlægen en mulighed for at sende en dyrlægeregning eller en del af den til foreningen i et aktuelt tilfælde, hvor dyreejeren ikke selv er i stand til at betale. Dispositionsbeløbet må kun anvendes på katte, og må ikke anvendes på en enkelt regning.

 

Beløbsstørrelsen til formålet for et givet år vil blive fastsat på et lukket bestyrelsesmøde umiddelbart efter afholdelsen af dyreværnsforeningens (Kattens Vel Aalborg) almindelige ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hensyn til alle formålsparagrafferne forbeholder Kattens Vel´s bestyrelse sig retten til at kontrollere, om de afgivne oplysninger fra ansøgerne er i overensstemmelse med den faktiske virkelighed.